Praca w Stoczni |Praca za Granicą |Rekrutacja Krajowa i Zagraniczna
Strona Główna Oferty Pracy Szkolenia Zawodowe Weryfikacja Zawodowa O Serwisie i Kontakt

Finlandia

Wynagrodzenie za pracę, urlop wypoczynkowy

W Finlandii nie ma jednej obowiązującej uniwersalnie stawki płacy minimalnej, natomiast porozumienia zbiorowe ustalają jej wysokość w różnych sektorach rynku pracy. Takie prawnie wiążące dany sektor stawki płacy minimalnej mają zastosowanie zarówno do fińskich pracowników, jak i dla obcokrajowców.

Poza pensją podstawową specjalna rekompensata musi być wypłacana za pracę w niedzielę i inne specjalne nadgodziny. Porozumienia zbiorowe gwarantują także różne inne rekompensaty i dodatki w niektórych branżach.

W Finlandii negocjacje wynagrodzenia z pracodawcą odnoszą się zwykle do miesięcznego wynagrodzenia brutto. Dzienne i godzinowe płace muszą być wypłacane co najmniej dwa razy w miesiącu, natomiast miesięczne przynajmniej raz w miesiącu.

Odpowiedni według branży, w której pracownik jest zatrudniony, związek zawodowy udzieli w tym zakresie porady w odniesieniu do wykształcenia, doświadczenia i obecnej sytuacji pracownika.

Pracownik może umówić się z pracodawcą, że część wynagrodzenia będzie otrzymywał w formie wyżywienia, zakwaterowania lub innych korzyści. Pracownik może również otrzymywać dodatkowe korzyści jak np. służbowy samochód, mieszkanie, telefon komórkowy, darmowa opieka zdrowotna. Większość z tych dodatków, zwłaszcza te o znacznej wartości, jest traktowana jako dochód podlegający opodatkowaniu.

Wyższe wynagrodzenie obowiązuje za dodatkową pracę i nadgodziny. Pracownik jest uprawniony do rekompensaty za pracę w czasie przekraczającym ustalone godziny pracy (które nie powinny przekraczać 8 dziennie). Każda praca w czasie przekraczającym ten wymiar jest uznawana za nadgodziny.

Nadgodziny mogą mieć maksymalny wymiar 20 godzin tygodniowo. Stawka wynagrodzenia za nadgodziny wynosi zwykle 50% ponad regularną stawkę godzinową za pierwsze dwie godziny ponad normalny czas pracy i 100% ponad regularną stawkę godzinową za każdą następną godzinę ponad dwie pierwsze. Wynagrodzenie za dodatkową pracę czy nadgodziny może także przybrać formę dni wolnych, jeśli tak zostało uzgodnione. Wynagrodzenie za pracę w niedzielę wynosi 100% ponad regularną stawkę.

Średnia płaca godzinowa robotnika przemysłowego wynosiła w ostatnim kwartale 2002 roku w Finlandii około 12,07 euro. Najwyższe płace uzyskują zatrudnieni w przemyśle papierniczym (mężczyźni – 13,98 euro, kobiety – 12,54 euro, najniższe w przemyśle tekstylnym (mężczyźni – 11,19 euro, kobiety – 8,94 euro). Średnia płaca godzinowa w przemyśle metalowym wynosiła w 2002 roku 12,71 euro dla mężczyzn, a 10,98 euro dla kobiet. Stawka godzinowa dla kierowcy autobusu wynosi 10,22 euro, a dla budowlańca 10,62 euro.

Urlop wypoczynkowy

Na podstawie Ustawy o urlopach rocznych (Vuosilomalaki) pracownikowi polskiemu przysługuje podobny wymiar urlopu, jak i pracownikowi fińskiemu, czyli 2 dni urlopu za każdy przepracowany miesiąc. Jeżeli zatrudnienie trwało dłużej niż rok, pracownik uprawniony jest do 2,5 dnia urlopu za każdy przepracowany miesiąc, czyli 30 dni roboczych urlopu rocznie (wliczając soboty).

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za urlop. Jeśli pracownik nie może wykorzystać urlopu np. z uwagi na ustanie stosunku pracy, wówczas otrzymuje rekompensatę odpowiednią do wynagrodzenia przysługującego mu w czasie urlopu.Najnowsze oferty pracy

Zobacz Wszystkie Oferty Pracy

Warto przeczytać

Dowiedz się więcej o kraju, w którym zamierzesz pracować. Krótka charakterystyka, święta i dni wolne od pracy, telefony alarmowe, adresy placówek dyplomatycznych, zatrudnienie, warunki pracy, urlopy, wynagrodzenie, podatki, świadczenia socjalne, opieka zdrowotna, zakwaterowanie, warunki życia.
Hiszpania | Holandia | Finlandia
Strona Główna | Oferty Pracy | Szkolenia Zawodowe | Weryfikacja Zawodowa | Kontakt © 2006 – 2018 Snazzy Marketing Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
System do Rekrutacji Pracowników Za Granicę
Proszę czekać...