Praca w Stoczni |Praca za Granicą |Rekrutacja Krajowa i Zagraniczna
Strona Główna Oferty Pracy Szkolenia Zawodowe Weryfikacja Zawodowa O Serwisie i Kontakt

Holandia

Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT

W Holandii rozróżnia się trzy rodzaje dochodu podlegającego opodatkowaniu:

  • podstawa 1 - dochód ze stosunku pracy i mieszkania,
  • podstawa 2 - dochód z tytułu znacznego udziału,
  • podstawa 3 - dochód z oszczędności i lokat.

W zależności od okoliczności osobistych, dochód stałych podatników może być obniżony o kwotę odliczenia osobistego. Odliczenia tego dokonuje się na wydatki związane z obowiązkowymi kosztami utrzymania (alimenty), kosztami studiów i na nadzwyczajne wydatki (np. z powodu choroby).

Obliczenie podatku od dochodu podlegającego opodatkowaniu ze stosunku pracy i mieszkania odbywa się według stawki:

  • I próg - 34,15 proc. pierwszej części dochodu do wysokości 17,046 euro, z czego 2,45 proc. stanowi podatek, a 31,70 proc. to składki na ubezpieczenie społeczne,
  • II próg - 41,45 proc. od kolejnej części 13 585 euro, z czego 9,75 proc. stanowi podatek i 31,70 proc. składki na ubezpieczenie społeczne,
  • III próg - 42 proc. od kolejnej części 21 597 euro, stawka stanowi wyłącznie podatek,
  • IV próg - 52 proc. od pozostałej części, stawka stanowi wyłącznie podatek.,

Osoby pracujące w Holandii mają zapewnione bezpieczeństwo socjalne, w związku z tym są zobowiązane opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Wyjątek od tego może stanowić tymczasowe wysłanie pracownika do pracy w innym miejscu (delegowanie). Podatek z tytułu znacznego udziału liczony jest według stałej stawki 25 proc. Również obliczenie podatku z oszczędności i lokat odbywa się według stałej stawki 30 proc. Deklaracja podatkowa powinna być złożona w urzędzie skarbowym w terminie do 1 kwietnia każdego roku następującego po roku, którego opodatkowanie dotyczy. Jeśli urząd nie otrzyma zeznania w wyznaczonym czasie, wysyła upomnienie oraz jest upoważniony do nałożenia kary.


Podatek VAT

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług – BTW (odpowiednik polskiego VAT) wynosi 19% i odnosi się do większości towarów i usług. Niższa, bo 6% stawka stosowana jest w stosunku do żywności, wody, książek, gazet, czasopism, dzieł sztuki, reklamy prasowej, materiałów dla niewidomych, leków, sztucznych kończyn, transportu pasażerskiego, kosztów zakwaterowania w hotelach, opłat wstępu do muzeów, kin, na imprezy sportowe, parków rozrywki, zoo i cyrków, usług i towarów wykorzystywanych w rolnictwie, usług pracochłonnych. Prawodawstwo holenderskie przewiduje również stosowanie stawki 0%.


Inne podatki i opłaty lokalne

Obok dochodów z pracy, opodatkowaniu podlegają także dochody ze znacznych pakietów akcji (podatek płacony jest według stałej stawki w wysokości 25%) oraz dochody z oszczędności i inwestycji według stałej stawki 30%.

Akcyza jest pobierana od określonych towarów konsumpcyjnych, takich jak: benzyna i inne produkty ropopochodne, tytoniowe, alkohol i napoje alkoholowe. Podatek pobierany jest w momencie wydania towaru do konsumpcji. Oznacza to, że podatek ten płacą producenci i hurtownicy. Szczególne zasady odnoszą się do produktów tytoniowych, od których podatek pobierany jest w postaci banderol akcyzowych wydawanych przez władze.

Więcej informacji na temat podatków na stronach internetowych:Najnowsze oferty pracy

Zobacz Wszystkie Oferty Pracy

Warto przeczytać

Dowiedz się więcej o kraju, w którym zamierzesz pracować. Krótka charakterystyka, święta i dni wolne od pracy, telefony alarmowe, adresy placówek dyplomatycznych, zatrudnienie, warunki pracy, urlopy, wynagrodzenie, podatki, świadczenia socjalne, opieka zdrowotna, zakwaterowanie, warunki życia.
Hiszpania | Holandia | Finlandia
Strona Główna | Oferty Pracy | Szkolenia Zawodowe | Weryfikacja Zawodowa | Kontakt © 2006 – 2018 Snazzy Marketing Sp. z o.o. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
System do Rekrutacji Pracowników Za Granicę
Proszę czekać...